Aan de verenigingen van het district Amsterdam e.o.,

Geacht Bestuur,

In de winter van 1989-1990 vernieuwde de afdeling Amsterdam het gehele containerbezit. Gelijktijdig werden bij de firma RUCO in Valkenswaard 920 nieuwe duivenboxen aangeschaft. Na de fusie in 1997 en de overdracht van het materiaal besloten de verenigingen van het district Amsterdam in 1999 dat deze duivenboxen gezamenlijk bezit werden van de verenigingen van het district Amsterdam. Dit om te voorkomen dat we ons kostbare mandenbezit buiten ons gebied of zelfs buiten Noord-Holland zouden kwijtraken. Met het oog op de latere gebeurtenissen is dit een gouden greep geweest. Door de terugloop van het ledental en het opheffen of overgang van enkele verenigingen, waren wij in de jaren 90 in staat om de nieuwe verenigingen die bij de afdeling Amsterdam kwamen, van voldoende nieuwe manden te voorzien. Veranderingen in het vervoersysteem in 2006, maakte het noodzakelijk om als vereniging over een dubbel stel boxen te beschikken. Ook hierin kon met ons mandenbezit worden voorzien. Dit met de boxen van verenigingen die na 2000 zijn gestopt. Helaas gaat de terugloop nog altijd door, met het gevolg dat weer twee verenigingen ophouden te bestaan. Onze vraag is nu of de overige verenigingen over voldoende boxen beschikken d.w.z. een compleet dubbel stel. Voldoende dus, als de boxen op donderdag niet worden terugbezorgd, er op vrijdag boxen voldoende zijn op de jonge duiven in te korven. Een aantal leden zal zich natuurlijk weer gaan aanmelden bij de overige verenigingen. Voor inlichtingen en vragen: A.van Dam 020-6942142.

Bestuur District Amsterdam.